MINNEN FRÅN ROMELEÅSEN NU KLAR!

Den är gjord i två band på sammanlagt över 700 sidor och skildrar socknarna Veberöd, Gödelöv, Genarp, Slimminge, Blentarp, och Everlöv. 

Detta är en läsebok i två delar om Romeleåsens människor i gången tid. Egentligen skulle det bara ha blivit en bok om Dörröd, eftersom Dörröds byalag i många år haft önskemål om en sådan skrift. Under väntetiden har det arrangerats återkommande och uppskattade nostalgiaftnar som berört framför allt 1900-talets liv och leverne i byn. Materialet härifrån har getts ut på CD-skivor. Med anledning härav berör denna boks avsnitt om Dörröd endast i mindre omfattning 1900-talet. Istället tar vi oss i första hand ner till slutet av 1700-talet samt 1800-talets första hälft. Då levdes livet på ett väsentligt mycket annorlunda sätt än senare.
   Det finns från Romeleåsen mycket få samtida beskrivningar av denna tid. En del sagespersoner i Folklivsarkivets samlingar är födda vid mitten av 1800-talet och kan återge vad de gamle berättade, men i övrigt har det varit nödvändigt att rekonstruera livet i Dörröd.
   När mina skriverier om byn hade pågått ett tag, fann jag att dörrödsborna visserligen levde relativt isolerat, men byn hade regelbunden kontakt med de närliggande socknarna på åsen, t.ex. genom släkt- och handelsförbindelser. I sådana sammanhang berättades givetvis historier om vad som hänt, både i närtid och i gångna tider. Och därför uppkom idén om att även göra anteckningar om de angränsade trakterna, nämligen socknarna Veberöd (vari Dörröd befinner sig), Gödelöv, Genarp, Slimminge, Blentarp och Everlöv. Urvalet av material är högst personligt från författarens sida och gör inte anspråk på att detaljerat redovisa socknarnas historia samt vem som bodde var. Sådant överlämnas med stort förtroende till respektive trakts hembygdsforskare. Det är nedslag lite här och var och det är därför som jag kallar ”Minnen från Romeleåsen” för en läsebok. Läsaren kan således hoppa efter behag mellan de olika socknarna.


Klicka på länken längst ner och läs mer.


Du som är intresserad av att köpa boken gör så här:
- Sätt in 450 kronor på Byahornets bg 5734-5811. Frakt ingår i priset. Böckerna väger en del!
- Skriv namn, adress och mobiltelefonnummer om du har sådan telefon. Det är viktigt att fraktföretaget kan nå dig eftersom paketet är för stort för de flesta brevlådor! Om du har boxadress skall du även ange bostadsadressen.
- Vi räknar med att böckerna når dig inom sju arbetsdagar från att vi har fått din betalning

Du kan bläddra i böckerna och vid positivt intryck köpa dem här:

Bokhandeln i Ystad
Vismarlövs kafé
Lilla Rödde museum vid Blentarp (Sommarhalvåret)
Skramlans kafé på Romeleåsen (Sommarhalvåret)
Romeleåsens golfklubb (Sommarhalvåret)
Arkivcentrum i Lund (Gastelyckan) 
Frisör Clip i Veberöd (mot emot ICA)


Bertil WilhelmssonMINNEN FRÅN ROMELEÅSEN - en presentation av innehållet