Välkommen till

Byahornet
Skånsk historia - minnen - skrönor

KLICKA HÄR OCH LÄS HELA NUMMER AV BYAHORNET
 

BOKEN OM ROMELEÅSEN 
Läs mer under "Böcker"Nr 4/2019 ute ca 2 december (möjligen någon dags försening)


- Friherren som begick sedlighetsbrott ville inte synas – berättelsen om Knut Ossian Åkerhielm och han ljusskygga förehavanden inom och utom Skåne

- Anekdoter från förr – vedkonstnären Ruben Axelson från Ilnestorp minns gamla tider

- Den epidemiske baptisten – en för de allra flesta helt okänd historia om epidemisjukhuset i Malmö och malmöitiska baptister.

- En fiskarsläkt – resultatet av släktforskning, där vi bl.a. hamnar i Vitemölla och Hällevik

- Trolldom och vidskepelse – märkliga händelser och vidskepelse i Göinge

- Förseelser i Trelleborg år 1948 – en titt i rådhusrättens domböcker

- Historier från Skillinge – ett besök på Österlen, där vi stiftar bekantskap med framlidne historieberättaren Axel Lancing

 

 

 

Prenumerera för år 2019. Endast 200 kr för fyra nummer. Se kapitlet "Prenumeration"