Välkommen till

Byahornet
Skånsk historia - minnen - skrönor

KLICKA HÄR OCH LÄS HELA NUMMER AV BYAHORNET
 

Nr 4/2021 ute 1 december

Innehåll:


- DEN MEKANISKA VERKSTADEN - Om hur Kockums i Malmö började sin verksamhet och det var inte alls nere i hamnen utan på en plats där det idag inte finns ett spår kvar av verksamheten.

- SKRÄCKEN I TYGELSJÖ – Om uppseende- och oroväckande brev med besynnerliga instruktioner. Det handlar om så kallade salmonibrev som skrämde upp människor på 1800-talet.

- DEN FÖRSNILLANDE HYPOTEKSKAMRERAREN LINDSTRÖM OCH HANS FIGURÅKANDE SON – Om en kamrer som efterlystes efter sin tjänstledighet. Av efterlysningen framgick att han misstänktes för att ha tillgripit obligationer ur ett kassaskåp. Här får vi ta del av kamrerens liv och leverne.

- MOR STINA I LYNGSJÖ – Om en företagsam kvinna som levde i tattarnas krets och som balanserade på laglighetens gräns. Dock ansåg hon själv sig vara en ärlighetens förkämpe. Vi får uppleva snatterier, slagsmål och skottlossning och mycket mera.

- GULDET I BORGEBY – Om Borgeby slott och kyrka och händelser i det förgångna. Och inte minst historien om det ståtliga epitafiet med en guldbehängd herreman och han lika guldbehängda hustrur.

- SNART ÄR JULEN HÄR – Om Kersti Nilsdotter i Bussjö norr om Ystad. Vi får ta del av hennes berättelse om julfirande förr i världen.

- FÖR HUNDRA ÅR SEDAN – Om ett fotografi från början av 1920-talet. En gumma och en bil i Göinge

- FABLER – Om en ny bok med finurliga och kärnfulla historier om djur, de flesta sedda från en insiktsfull insekts perspektiv och med skånsk ton i språket.

 

 

Prenumerera gärna! Endast 200 kr för fyra nummer. Se kapitlet "Prenumeration"