Välkommen till

Byahornet
Skånsk historia - minnen - skrönor

KLICKA HÄR OCH LÄS HELA NUMMER AV BYAHORNET
 

Nr 2/2022 av Byahornet kommer omkring 1 juni

Innehåll:

Den siste backstugesittaren - skildring från Bjärnumstrakten

Kristianstad - staden som uppstod ur sumpmarken

Den döde kuriren - en exotisk historia från Malmö

Som jägare på Boserup - från Billesholmstrakten

Baltiska utställningen - hade Malmöborna blivit galna?

Den rike i Öremölla - om en gammal grav på Söderslätt

 

 

Prenumerera gärna! Endast 200 kr för fyra nummer. Se kapitlet "Prenumeration"