Välkommen till

Byahornet
Skånsk historia - minnen - skrönor

KLICKA HÄR OCH LÄS HELA NUMMER AV BYAHORNET
 

Nr 3/2022 av Byahornet kommer omkring 1 september

Innehåll:

- Det stora tornet. Om Kärnan i Helsingborg, dess tillkomst och förfall.

- Farfars dagblocksalmanackor. Om en lanthandel i Verum och om den nu försvunna besökarkategorin bodhängare.

- Fyra dödsdömda skåningar. Om både välkända och okända som var tänkta för en annan värld än den jordiska.

- Garvare Ahlgren. Om Holger Ahlgren, som verkade i bl.a. Ystad. Dessutom om ett omtvistat parti bark på Vollsjö station.

- Fjärdingsmannens dotter. Byahornet har tidigare berättat om fjärdingsmannen Gustav Persson i Örkened. Nu handlar det om hans dotter.

- Om en älskad kung och ett stort antal cyklar. Om Christian tyrann och ett cykellopp till hans minne.

- Om ätten von Platen. En berättelse om ättens ursprung och bl.a. om verksamheten i Skåne.

- Kristusstenen. Om en märklig sten nära Osby


 

 

Prenumerera gärna! Endast 200 kr för fyra nummer. Se kapitlet "Prenumeration"